SENASTE NYTT

HÖSTTERMINEN

Nu har nya barn börjat hos oss på avdelning Röd där våra yngsta håller till. Under första delen av höstterminen satsar vi på att jobba ihop den nya gruppen.

Det är av största vikt att barnen känner sig trygga med oss pedagoger, med sina kompisar och förskolan.

TEMA SMÅDJUR

På avdelning Blå, där våra äldsta barn går, har de börjat arbeta med Tema: Smådjur. Djur i alla dess former fängslar ofta stora som små barn och det vill vi så klart lägga vikt på. Flera gånger i veckan ger vi oss ut på jakt efter små levande kompisar i skogen.

De senaste veckorna har vi fördjupat oss i daskmaskarnas spännande värld. Vi har undersökt vart de bor, i vilka miljöer de trivs i. Hur de ser ut, om de är mjuka eller hårda, långa eller korta osv.

En dag tog vi med oss flaskor och spadar och gick till ängen för att se om det bodde några maskar där. Djupt inne bland buskar och träd kröp modiga kompisar in för att dyka ner i jorden. Det visade sig att det bodde en hel del benlösa vänner i jorden som vi var snabba att fiska upp och sätta i flaskorna. Vi pratade om vad maskar behöver för att  må bra och fyllde flaskan med jord och blad.

Alla barn, som ville, fick komma till tals och dela med sig av sina teorier om hur maskarna haft det i flaskorna.

Sedan var det dags att undersöka vad som hänt där inne…

SÅNG OCH MUSIK

Under det här läsåret ska vi på Sjöstjärnan satsa på sång och musik. Barnen är i full gång att tillverka instrument i olika former och här har vi skapat egna maracas.

Det är viktigt att återvinna material som finns i vår närhet, här jobbar barnen med toalettpappersrullar.

På insidan av instrumentet finner man ris.

Phone: 08- 517 81 108
Fax:
Skeppsmäklargatan 11 C
Sweden, 120 69 Stockholm