OM FÖRETAGET

Målade händer

HISTORIA

Sjöstjärnan startade i december 2005 på Skeppsmäklargatan i Hammarby sjöstad. Där var vi med i planeringen och kunde påverka lokalernas utformning i diskussion med arkitekterna. Förskolan är förhållandevis liten med plats för 32 barn.

Gör ansiktsmasker med gips

BÄRANDE IDÉER

På vår förskola arbetar engagerade pedagoger som vill skapa en förskola med hög pedagogisk kvalité. Verksamheten med barnen ska vara inspirerad av den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia.

Upptäckande, utforskande och kreativitet ska känneteckna hur vi organiserar miljö och verksamhet. Vi arbetar öppet och utåtriktat för barnens bästa genom samarbete med föräldrar, grannar och andra i området. I vår verksamhet använder vi oss av Sjöstadens fördelar med närhet till både storstad, skog och sjö.

Ledning

FÖRETAGSLEDNING

Gunnel Bäck. Delägare, förskolechef och utbildad förskollärare. Har arbetat som biträdande förskolechef på kommunala förskolor.

Anne Johansson. Delägare och styrelsemedlem. Har tidigare arbetat som förskolechef. Har gått den statliga rektorsutbildningen. Är numera pensionär.

Anne-Mona Kåstad. Delägare, förskollärare, ateljerista, levande verkstadspedagog. Högskoleutbildning i skapande pedagogik och Ateljeristautbildning.

För oss alla tre gäller att vi under åren har deltagit i ett stort antal olika fortbildningar i pedagogiska ämnen framförallt i Reggio Emiliafilosofin. År 2003 åkte vi på en studieresa till Reggio Emilia i Italien och 2011 var vi där igen tillsammans med alla pedagoger på Emil och Emilia.

Legobitar

ÖPPETHÅLLANDE

Vi följer Stockholms stads riktlinjer. Vi erbjuder öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef

Phone: 08- 517 81 108
Fax:
Skeppsmäklargatan 11 C
Sweden, 120 69 Stockholm