LÄROPLANEN

VitRamBilder_NORMER

NORMER OCH VÄRDEN

Vi lyfter fram det enskilda barnets resurser och personlighet för att stärka självförtroendet. Vi arbetar för att skapa en gemenskap på hela förskolan som omfattar både barn, personal och föräldrar. Förskolan ska ha många kontakter utåt i samhället. Tillsammans med andra utvecklas självkänslan, gruppkänslan och vänskapen.

Vi vill skapa situationer där barnen samtalar, samarbetar och engagerar sig. Varje barn skall utveckla sin förmåga att visa medkänsla och ta ansvar för sig själv och andra.

Vi vill undvika att ramla in i traditionella könsrollsmönster och ska värna om att behandla varje barn utifrån dess förutsättningar och inte utifrån om det är en pojke eller flicka.

VitRamBilder_UTVECKLING2

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Vi arbetar för att uppnå läroplanens intentioner när det gäller barns utveckling och lärande genom vår inriktning, Reggio Emilia.

Vi strävar efter att barnen ska:
– få leka, lära och utvecklas i en inspirerande och trygg miljö.
– få tillgång till alla uttrycksmöjligheter och att få använda sin fantasi och kreativitet.
– lära genom att upptäcka – utforska – reflektera och så småningom förstå.

Vi arbetar mycket i teman och projekt – låter barnen hålla på länge och fortsätter tills det känns klart. Humor, fantasi och lek är viktigt! Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik!

VitRamBilder_BARNSINFLYTANDE

BARNS INFLYTANDE

Hos oss ska barnen ha inflytande över verksamheten bl.a. genom att vi lyssnar på deras tankar och diskussioner. Vi möter barnen med respekt och ser på dem som rika varelser som är fullt kapabla att välja och att påverka sin situation.

Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga och känna tillit till sitt eget värde. Barnen ska bli medvetna om vikten av att vi alla hjälps åt med att vårda vår miljö – både i liten skala med att vara rädd om gemensamt material till det globala med vårt gemensamma jordklot. På vår förskola deltar vi i ”Grön Flagg-projektet” inom föreningen ”Håll Sverige rent” för att få inspiration och draghjälp med miljöarbetet.

VitRamBilder_Samverkan

SAMVERKAN MELLAN FÖRSKOLA OCH HEM

Hos oss på Nisse Nyfiken vill vi ha ett gott och nära samarbete med föräldrarna för barnens bästa. Vi har föräldramöten och samverkansråd för information och diskussion.

Den mesta informationen och kontakten utbyts i det dagliga mötet vid lämning och hämtning. Vi skriver i vår blogg flera gånger i veckan och ett månadsbrev mailas ut till alla föräldrar.

Under inskolningen lägger vi grunden till en god föräldrakontakt och arbetar för att få en tillitsfull relation i båda riktningarna. Om föräldrarna vill så inleder vi inskolningen med ett hembesök för att få en stark relation till barnet.

Phone: 08- 517 81 108
Fax:
Skeppsmäklargatan 11 C
Sweden, 120 69 Stockholm