GRÖN FLAGG

På förskolan Sjöstjärnan jobbar vi med Grön flagg.
Det är ett verktyg för skolor och förskolor som vill arbeta för en hållbar utveckling i vårt samhälle. Detta drivs av stiftelsen ”Håll Sverige Rent” (www.hsr.se)  och på deras hemsida står det såhär:

”Håll Sverige Rent tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför. Därför erbjuder vi verktyget och certifieringen Grön Flagg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete med hållbar utveckling i skola och förskola. Verktyget har ett lösningsinriktat fokus där barn och unga blir delaktiga i ett positivt förändringsarbete”

Pojke målar

Inför varje nystart väljer man tre arbetsområden som alla ska främja det långsiktiga arbetet för en hållbar framtid. Våra valda områden är ”Rörelseglädje”, ”Identitet” och ”Vatten”.

Både ”Rörelseglädje” och ”Identitet” är ämnen vi jobbat med tidigare men vi har beslutat oss för att behålla dem eftersom de innehåller så mycket och är så breda i sig själva.

Det finns så mycket att hämta.

Upphittad mask

Identitet tycker vi är extremt viktigt och hos oss på Sjöstjärnan är det en självklarhet att alla ska få känna sig trygga, både i sig själva och med vuxna och barn runt sig. Det finns oändliga möjligheter att arbete med ”Identitet” eftersom ämnet är så brett.

Även om identitet är någonting som ständigt är närvarande i vardagen så har vi valt att jobba med det i en lekfull anda där vi försöker bygga en bro mellan barnens hem och förskola.

Rörelseglädje är ett ämne vi valt för att just rörelse är någonting som alltid lockar fram skratt, inspiration, glädje och inte minst välbefinnande . Vi vill att hela vår verksamhet ska genomsyras av en rörelseglädje.

Vi samlas, stora som små, och dansar, både till rörelselekar, sångstunder och vårt favoritinslag ”danceoke” där vi dansar tillsammans och ger oss hän i dansens spännande värld.

Vatten är fascinerande och fångar människor i alla åldrar och vi vill kombinera glädjen vatten kan sprida med att få barnen att bli medvetna om att vi alla har ett gemensamt ansvar att hushålla med de resurser vi har på jorden, samt utforska vatten inom de spännande områdena naturvetenskap och teknik.

Phone: 08- 517 81 108
Fax:
Skeppsmäklargatan 11 C
Sweden, 120 69 Stockholm